header
 
   
ביקורת מערכות מידע חקירתית - סנריו לדוגמה של איתור מעילה בארגון - 2
  הרשומות אותן רואה רואה החשבון בביקורת רגילה
 
  תאריך הזמנה מספר הזמנה מהות הייעוץ שם היועץ סכום ההזמנה (ש"ח)   
 
        
  1/1/2014 707 תוכנה חב' משה 38,456
  1/1/2014 708 גינון חב' יעקב 28,963
  1/1/2014 709 ניהול חב' מנג'ר 33,654
  1/2/2014 731 תוכנה חב' משה 38,456
  1/2/2014 732 גינון חב' יעקב 28,963
  1/2/2014 733 ניהול חב' מנג'ר 33,654

next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר