header
 
ביקורת מערכות מידע חקירתית - סנריו לדוגמה של איתור מעילה בארגון
 1. החוקרים נתקלים ברשומות שונות של העברת כספים ליועצים חיצוניים של הארגון
 2. בכל המקרים קיימים
  1. חוזה להזמנת השרות מהיועץ
  2. חשבונית מס של היועץ
  3. רישום במערכת הנהלת החשבונות (פקודות יומן)
  4. העברת כסף לכל יועץ במס"ב
 3. מידע  שניתגלה כתוצאה מעבודה של צוות משולב (רואי חשבון ואנשי IT):
  בעוד הרשומות של כלל היועצים כללו ערכי מפתח ראשי לא רציפים כללה רשומת היועץ "מנג'ר" רשומות מפתח רציפות בשדה נסתר
   

next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר