header
 
היתרונות בשילוב המומחים מהאסכולות השונות בביקורת מערכות מידע חקירתית
  • יתרון מיוחד ביכולת ניתוח מזויות שונות בפרויקט הלוקח בחשבון אפשרות של העלמת מידע מהחוקרים
  • אפשרות כניסה ל "לב" של מערכות המידע לאיתור מידע שאינוי גלוי בכניסה למערכות החשבונאיות כמשתמש
 
next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר