header
 
יתרונות עיקריים לשילוב
בתחום ניהול סיכונים - 2
 
       
     תחום בעל פוטנציאל גבוה לצמיחה:


* הרחבה אפשרית לפיתוח נהלים / כלים

למניעת הונאות

* אופציה להרחבה עתידית למומחיות
 
באבטחת מידע
 
     
 

next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר