header
 
יתרונות עיקריים לשילוב בתחום: 
ניהול סיכונים
  • מרבית הסיכונים "עוברים" דרך מערכות מידע ומערכות מחשב
  • הבנת נקודות תורפה מבחינה טכנולוגית (ופוטנציאליות לסיכון)
  • אפשרות לפתח כלים, פונקציות ותסריטים לבחינת הסיכונים (ביצוע סימולציות)
  • יכולת בקרה עד רמה של צפיה בקוד תוכנה, בהתאם לצורך
next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר