header
 
יתרונות עיקריים לשילוב בתחום: ביקורת מערכות מידע -2
  • "מדברים בשפה" של המתכנתים במידה וצריך תשאול הצוות המפתח / המתחזק את מערכת המידע
  • יתרון האיכות בביצוע הפרויקט מול צוות בקרה ממשרד אחר הכולל רואי חשבון בלבד
next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר