header
 
יתרונות עיקריים לשילוב בתחום: ביקורת מערכות מידע -1
  • הבנת נקודות תורפה מבחינה טכנולוגית שלא ניתנות לזיהוי מיידי ע"י מי שאינו מהתחום
  • אפשרות לפתח כלים, פונקציות ותסריטים לבחינת מערכות מידע בזמן ריצה
  • יכולת בקרה עד רמה של צפיה בקוד תוכנה, בהתאם לצורך
next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר