header
 
   
ביקורת מערכות מידע חקירתית - סנריו לדוגמה של איתור מעילה בארגון - 4
 
בזכות פעולת צוות רב תחומי היתה הביקורת איכותית : כללה בקרה הן מהזוית החשבונאית והן הסתכלות בשדה בעל אופי טכנולוגי שלא נכלל בד"כ בדוחות חשבונאיים

   
   

next.gif
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר